LUẬT SƯ THAM GIA TỐ TỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỤ ÁN DÂN SỰ

Đăng lúc 11:22:36 24/11/2018

Đối với vấn đề giải quyết tranh chấp và khởi kiện vụ án dân sự cũng như bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn, bị đơn, người liên quan, người bị hại

1.  Luật sư tham gia tố tụng vụ án dân sự đối với các loại tranh chấp cụ thể:
 

+   Luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
 

+   Luật sư tư vấn quy định pháp luật, tham gia tranh tụng tại tòa và thực hiện các bước theo quy định về giải quyết tranh chấp về hợp đồng dân sự;
 

+   Đối với tranh chấp về thừa kế tài sản, luật sư tư vấn pháp luật liên quan về quyền thừa kế, tài sản thừa kế, thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, tư vấn về quyền khởi kiện của đương sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
 

+   Đối với vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, luật sư tư vấn, hướng dẫn về quyền lợi của bên bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người liên quan, tư vấn quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại làm cơ sở khởi kiện, bảo vệ và tranh tụng tại tòa án;
 

+   Trường hợp tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, luật sư Luatnhanuoc.com tư vấn quy định pháp luật liên quan về đất đai đối với vụ việc tranh chấp đất đai cụ thể, tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ của các bên, tư vấn quy trình khởi kiện, bảo vệ quyền lợi và tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp đất đai;

+   Luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
 

+   Tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về quốc tịch;
 

+   Luật sư Luatnhanuoc.com tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định. 

 

2.  Quy trình thực hiện của luật sư tham gia tố tụng trong vụ án dân sự được tiến hành theo các bước như sau:
 

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc và các chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp thực tế khi đương sự yêu cầu.
 

Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tham gia tố tụng dân sự.
 

Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án dân sự.
 

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án.
 

Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ đã phân công nhằmbảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án dân sự.

 

Liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được tư vấn, hỗ trợ

 

Địa chỉ: 

Điện thoại:   -  Hotline: 

Email: 

Địa chỉ